Day: April 11, 2018

สถานที่ท่องเที่ยว Crucero Ambiental Arribes น่าไปแล้วสวยมาก

สถานที่ท่องเที่ยว Crucero Ambiental Arribes น่าไปแล้วสวยมาก

เมือง Miranda do Douro เป็นทั้งเมืองและเทศบาล ตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของโปรตุเกส เป็นเมืองเล็กๆอันมีความเก่าแก่ ซึ่งคอยอนุรักษ์รักษาประเพณีรวมทั้งสถาปัตยกรรมสมัยยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ตั้งอยู่พรมแดนเดียวกับสเปนโดยมีแม่น้ำ Douro แบ่งประเทศทั้ง 2 ออกจากกัน เมืองนี้เต็มไปด้วยแร่ควอทซ์ บริเวณชายแดนเต็มไปด้วยหน้าผาสูงชัน หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวอันน่าสนใจของเมืองนี้ก็คือ ‘ วนอุทยาน Miranda do Douro ’ ตามแนวพรมแดนของแม่น้ำ มีพื้นที่ประมาณ 328.8 ตารางไมล์ วนอุทยานถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 1998 เพื่อรวบรวมเขตแดนเข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งประกอบไปด้วยแม่น้ำ Douro กับ Águeda ตามแนวพรมแดนสเปนโปรตุเกส ซึ่งมีทั้งสภาพภูมิศาสตร์รวมทั้งสภาพภูมิอากาศอันคล้ายคลึงกัน โดยจะเป็นการส่งเสริมให้พืชและสัตว์ในภูมิภาคนี้มีชีวิตอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันก็อนุญาตให้จัดกิจกรรมพักผ่อนของมนุษย์ตามความเหมาะสม กิจกรรม Crucero Ambiental Arribes Crucero Ambiental Arribes เป็นกิจกรรมอันทำให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น ซึ่งอยู่ในเมือง Miranda do Douro ประเทศโปรตุเกส โดยเป็นการการล่องเรือสิ่งแวดล้อมของสถานีชีววิทยานานาชาติ ในอุทยานธรรมชาติของ Arribes del Duero ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ‘ Grand Canyon แห่งยุโรป ’ เป็นการล่องไปตามน่านน้ำสากลจากชายแดนของเมือง Miranda do Douro ไปยัง Eagle Valley และ Villardiegüa de Ribera ในระหว่างการเดินทาง ผู้โดยสารจะได้ชื่นชมกับทรัพยากรทางชาติ ทั้งพันธุ์สัตว์ , พันธ์พืช รวมทั้งความงดงามของธรณีวิทยาซึ่งรายล้อมไปด้วยหน้าผาสูงชันของอุทยาน อันมีทิวทัศน์ไม่เหมือนใคร ผู้โดยสารจะได้พบกับกิจกรรมด้านการศึกษาทางธรรมชาติ ได้ทักทายตัวนากทะเลและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในของโครงการบำบัดธรรมชาติ ของ EBI สัตว์หายากที่คุณจะได้พบ เช่น นกอินทรี Bonelli , อินทรีสีทอง , อีแร้ง , นกฮูก และนกชนิดอื่นๆ อีกมากมาย…

Read More